Кметът Стоянов: Върнатото решение за ПУП на парк „Свети врач“ е против обществения интерес!

Кметът на община Сандански – Атанас Стоянов даде пресконференция днес, във връзка с върнатото от Областния управител решение на Общински съвет – Сандански за одобряване на окончателен проект на Подробен устройствен план (ПУП) на парк „Свети Врач“ – Сандански.

Кметът заяви категорично, че върнатото за ново разглеждане решение за Подробен устройствен план на парк „Свети Врач“ не е в полза на парка – неговата защита, опазване и съхраняването му като символа на Сандански и паметник на парковото и градинското изкуство.

В резюме, кметът Стоянов аргументирано представи хронологията на дългогодишния процес за одобряване на ПУП на парк „Свети Врач“, започнал още през 2016 г. Установени пропуски, свързани с параметрите на заданието, са наложили взимането на допълнителни решения от Общински съвет – Сандански. Същевременно, част от дългия процес са множеството съгласувателни документи и процедури, издавани от съответните държавни институции.

След окомплектоване на Плана с всички изискуеми съгласувателни писма и документи, кметът Стоянов внася за одобряване от Общински съвет – Сандански окончателния проект за ПУП и той бе приет с пълно единодушие на последната сесия, проведена на 26 януари 2023 г.

Кметът заяви, че е категорично против заповедта на Областния управител и мотивите в нея за връщане на решението за ново гласуване и апелира решението да бъде отново потвърдено и чрез него планът да бъде одобрен.

В заключение Стоянов каза: „Буквата на закона не бива да служи за заобикаляне духа на закона. А духът на всеки закон е насочен да урежда трайно обществените отношения, така че те да бъдат в полза на гражданите. Такава всъщност е и идеята за изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ на парк “Свети Врач“. Така ще постигнем и максимална защита на неговата цялост, както и историческата, туристическата, културната и обществено значимата му роля“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *