НХГ – Благоевград с нов физкултурен салон на есен

НХГ – Благоевград с нов физкултурен салон на есен

Председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков бе официален годт на церемония „Първа копка“ на обект „Изграждане на физкултурен салон към НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ и подпорна стена към него“, реализиран по проект „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград“.

Официалната церемония, с която се постави символично началото на строителните дейности, се проведе днес в двора на учебното заведение.

Отслужен бе водосвет за здраве и безпроблемно протичане на дейностите по проекта.

„Специално благодаря на г-н Радослав Тасков, председател на Общински съвет, че след толкова много усилия най – сетне стана възможно изграждането на новата спортна зала. Тя ще бъде модерна, оборудвана, за да може учениците да спортуват активно. Надявам се, че ще може да започнем новата учебна година с нов физкултурен салон“, заяви директорът на гимназията Светлана Солачка.

На събитието присъстваха: Председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков, директорът на НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ – Светлана Солачка., както и бившият директор Марин Митов, представители на фирмата – изпълнител, учители и ученици.

Спортната зала ще бъде построена в рамките на проект „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград“, финансиран с Договор №BG16RFOP001-1.008-0009-C01/13.02.2018 г., Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Споделете тази новина
Благоевград НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ Радослав Тасков Югозапад