Общинските съветниците в Благоевград ще се произнесат утре, на първото заседание за тази година, относно предложение за отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 5 000 лева за млада жена, която се бори с коварно онкологично заболяване

42 точки са включени в предварителния дневния ред на предстоящото редовно заседание на Общински съвет Благоевград, насрочено за този петък – 27 януари 2023 година от 09.30 часа в зала „22-ри Септември“ на Община Благоевград.

Ден преди заседанието, председателят на местния парламент Радослав Тасков даде традиционната си пресконференция, на която представи пред представителите на медиите и обществеността какво предстои да бъде гласувано.

За влизане в дневния ред се очаква да бъде предложена и една извънредна точка, относно вземане на решение за отварянето на нощно гише за продажба на лекарства в Благоевград.

На първото за тази календарна година редовно заседание на местния парламент, председателят Радослав Тасков ще представи отчет за дейността на Общински съвет Благоевград включващ периода 01.07.2022 година до 31.12.2022 година.

От думите му стана ясно, че в рамките на втора и трета точка ще бъдат дискутирани Заповед № ОА-АК-1 от 06.01.2023 г. на Областния управител на област с административен център Благоевград, с която връща Решение № 541 по Протокол № 19 от проведено заседание на Общински съвет Благоевград на 23.12.2022 г., като незаконосъобразно за ново обсъждане в общински съвет и Заповед № ОА-АК-2 от 06.01.2023 г. на Областния управител, с която връща Решение № 549 по Протокол № 19/ 23.12.2022 г. Самият председател ще предложи решенията да бъдат отменени, за да може на следващо заседание да бъдат внесени така, както искат от Областна администрация.

Съветниците ще се произнесат и относно предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на гражданин. То бе входирано от общинският съветник Георги Иванов и е разгледано на заседание на Комисията по социална и жилищна политика с председател Любомира Хамбарджийска, като становището е за отпускане на еднократна финансова помощ на Лиляна Кирилова Илиева в размер на 5 000 лева.

Касае се за млада семейна жена, с малко дете, която от три години се бори с коварно онкологично заболяване. До момента е преминала две операции, 25 лъчетерапии и 16 химиотерапии, подлагана е на експериментално лечение във Франция, но за съжаление всичко до момента не дава желания резултат. Сега надеждата й е за имунотерапия в Турция. Цената за лечението й е непосилна за нея и семейството ѝ.

Председателят Радослав Тасков, уточни, че има практика Общински съвет да се произнася за отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се граждани.

На редовното заседание утре съветниците ще дадат своя вот и по Предложение от кмета на община Благоевград, относно даване съгласие за изработване на инвестиционен проект за: „Пристрояване, основен ремонт и внедряване на мерки за подобряване енергийната ефективност на сградата на Второ основно училище „Димитър Благоев“, с намалени отстояния, съгласно чл. 26 ал. 6 от Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата /Наредба № РД-02-20-3/ и в отклонения от правилата и нормативите, съгласно § 9 от Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони /Наредба № 7/.

То ще бъде докладвано от председателят на Комисията по бюджет, финанси и европроекти – Йосиф Кочев.

Заседанието на местния парламент ще продължи с разглеждане и на предложението, касаещо изграждането на паркинг на три нива пред болница „Пулс“ в Благоевград.

„Целта на точката, която ще гласуваме е да се даде разрешение за изграждането на паркинг, с което ще се гарантира, че там няма да бъдат изграждани други сгради“, обясни на пресконференцията председателят на Общински съвет Радослав Тасков.

Той припомни, че сагата с паркинг в района на частната болница започва още 2014 година.

От думите му стана ясно, че към момента е намерено решение на проблема с недостатъчното места за паркиране, които да обслужват нуждите на частната болница и държавната поликлиника.

„В момента пред болница „Пулс“ съществува паркинг, който обаче е създаден от хората. Според Общия устройствен план там всъщност има улица“, уточни председателят на Общински съвет.

Предложенията, включени в дневния ред на предстоящото заседание, са разгледани от постоянните комисиите към местния парламент.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *