ОПРОВЕРЖЕНИЕ!!! „ВИП ТРЕЙД ЕНД БИЛД” ЕООД, към община Благоевград: Две години чакаме компетентните лица от Общината да си свършат работата, за която предполагам получават трудово възнаграждение!

ОПРОВЕРЖЕНИЕ!!! „ВИП ТРЕЙД ЕНД БИЛД” ЕООД, към община Благоевград: Две години чакаме компетентните лица от Общината да си свършат работата, за която предполагам получават трудово възнаграждение!

На 28.04.2021год. между Община Благоевград в качеството си на възложител и „ВИП ТРЕЙД ЕНД БИЛД” ЕООД в качеството си на изпълнител се сключи договор с предмет „Благоустрояване на ул. „Скаптопара“ през О.Т. 32В, О.Т.34, О.Т.35, О.Т.36, О.Т.37, О.Т.38 до ул. „Генерал Тодоров“.

При откриване на строителна площадка се установи от ръководителя на обекта и геодезиста на фирмата, че има несъответствие на работните коти на бордюрите и входните площадки, както и че в проекта липсва отводняване на улицата, за което уведомихме Общинското ръководство и обектът беше спрян с акт 10.
Това е обект, който моята фирма може да изпълни за две седмици.

Близо две години ние чакаме компетентните общински служители да предприемат необходимите действия и да си свършат работата по проекта и изведнъж вчера след обяд на фирмения имейл получихме покана днес /15.03.2022год./, аз в качеството си на управител на „ВИП ТРЕЙД ЕНД БИЛД” ЕООД да присъствам задължително на гореспомената улица, за да подпиша акт 11.

От офиса на представляваното от мен дружество са уведомили както по телефона, така и в писмен вид служители на Общината, че аз не съм в България и няма как да отида.
В тази връзка искам да направя следните уточнения.

1. За почти две години аз и мои служители сме провели десетки разговори с общинското ръководство кога ще бъдат отстранени нередностите по проекта на улицата, за да можем да изпълним обществената поръчка. Не получихме никакъв конкретен срок, само обещания.

2. В момента нито една асфалтова база в България не работи.

3. На улицата се строи жилищна сграда по фасадата, на която е изградено строително скеле, има разположен силоз и няма как да се положи тротоарна настилка, нито да се асфалтира, докато не приключат строителните дейности по новостроящата се сграда. Още повече, че по улицата минават и тежкотоварни автомобили.

 

Blagoevgrad2700.com разбра, че кооперацията, която се строи е собственост на Андон Тодоров, бивш председател на ОбС – Благоевград. Би трябвало общината да потърси него, за да се уточнят за премахването на скелето и силоза преди да връчва акт 11.

4. За тези две години цените на асфалта, горивата и тротоарните плочки, както и на трудовите възнаграждения са се повишили поне с 30%.

5. Явно целта на Общината е вместо да добавят към стойността на поръчката 30% ,за да компенсират повишените цени, да я развалят и да пуснат нова обществена поръчка, с нови, актуални цени, което ще забави ремонта на улицата с минимум година. Но, ако действат с темпото, с което аз чаках да коригират проекта на поръчката – с две – три години.

6. Относно аванса, на който се натъртва, стойността му е около 18 000лв, което е 15% от стойността на обществената поръчка /125 980,51лв./. За застраховки на обекта през тези близо две години, аз съм платил повече от стойността на аванса, заради забавяне на Възложителя.

7. Не ми е приятно да вменяват вина на мен и на управляваното от мен дружество затова, че две години чакаме компетентните лица от Общината да си свършат работата, за която предполагам получават трудово възнаграждение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *