Позиция на областния управител относно разпространение на невярна информация в публичното пространство

Позиция на областния управител относно разпространение на невярна информация в публичното пространство

Уважаеми благоевградчани,
Уважаеми представители на медиите,

Вчера за пореден път общинското ръководство на Благоевград разпространи информация, целяща да внуши на обществото, че областният управител тенденциозно връща решения на ОбС- Благоевград или ги оспорва в съда, като по този начин обслужва нечии интереси, което категорично не отговаря на истината, а е плод на интерпретации.

В тази връзка, се чувствам длъжен да внеса яснота по случая и да разсея съмненията, които целят да опетнят както поверената ми институция, така и мен самия и периодично да насочват вниманието на благоевградската общественост в определена посока.
Неспособността на ръководството на Община Благоевград да реши проблемите на жителите на Благоевград се оправдава чрез действията на държавата, в лицето на областния управител.

В предаването на БНТ „България в 60 минути“ от вчера – 03.05. по темата „Липса на обществен паркинг в Благоевград“ бездействието на Общината отново бе оправдано с работата на областния управител. Заявявам, че не съм осъществявал контрол върху инвестиционни намерения на Общината по отношение на изграждането на паркинги чрез оспорването на приетите решения в съда.

Изказаните неистини целят да прехвърлят отговорността за решаване проблемите на жителите в Благоевград върху държавните институции.
Относно делото, свързано с поемането на дълг от 17 млн. лв. от Община Благоевград има проведени няколко съдебни заседания, при които спорът е разгледан по същество. В срока, в който Административен съд- Благоевград трябва да излезе с решение, което да разреши спора по същество, той прекратява делото с определение, като е приел, въпреки проведените няколко заседания, че оспорването на областния управител е недопустимо. Важно е да се уточни, че това определение на съда не разрешава спора дали решението е законосъобразно или не, а прекратява делото. Определението на Административен съд не е окончателно, като то може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд, където вече преценката е негова.

Държа да подчертая, че областният управител, респективно администрацията си вършат работата, която им е вменена по закон. А именно Законът за местното самоуправление и местната администрация вменява задължения на областния управител да упражнява контрол по законосъобразност върху решенията на общинския съвет.
За да не бъда голословен ще посоча като пример и други дела, при които е упражнен контрол по законосъобразност, а именно делото за линейката на специализираната болница „Св. Мина“, при което АС- Благоевград по същия начин прекрати производството като счете, че оспорването на областния управител е недопустимо, но с определение ВАС отменя определението на АС – Благоевград и приема, че оспорването на областния управител на този тип решения е допустимо и указва на АС- Благоевград да разгледат делото по същество. Същият е и случаят с решението, с което беше приета Наредбата за отпускане на еднократна парична помощ за стимулиране на раждането и отглеждането на деца. Важно е да се уточни, че контролът върху всички тези решения е само контрол по законосъобразност и упреците за наличие на каквато и да е тенденциозност са безпочвени.

Основна цел в работата на областния управител е да упражнява ефективен административен контрол върху 14 общински съвета. По справка, която беше изискана от един от общинските съветници в ОбС- Благоевград е видно, че на територията на цялата област, по отношение на решенията на общинските съвети, ежедневно Областна администрация упражнява контрол по техните решения, но в нито един Общински съвет на територията на областта няма такава реакция на недоволство към работата на областния управител.

Областна администрация Благоевград не се намесва и възпрепятства работата на Община Благоевград, а е пречка единствено по отношение на това да бъдат взети незаконосъобразни решения.

До този момент не считах за нужно да излизам с официално изявление по темата, тъй като мисля, че с изявления в средствата за масова информация не следва да се влияе върху работата, на който и да е орган на местното самоуправление, както и да се настройват гражданите против работата на институциите. Но след поредния опит за разпространение на невярна информация, считам, че е необходимо публично да защитя институцията и хората, работещи в нея.

Уважаеми медии, вярвайки във Вашата обективност и безпристрастност, Ви уверявам, че винаги съм насреща да отговоря на обвинения, подхвърлени в публичното пространство, за да бъде уточнена истината. Защото за мен е важно жителите на област Благоевград да бъдат запознати с фактите такива, каквито са и да бъдат сигурни, че областният управител и поверената му институция изпълняват единствено дейностите, които са им вменени по закон.

С уважение,
Стоян Христов
Областен управител на област с
административен център Благоевград

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *