ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ регистрира кандидатска листа в Пиринско

Районна избирателна комисия Благоевград

РЕШЕНИЕ
№ 46-НС
Благоевград, 27.02.2023

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители в изборите на 02 април 2023г. в изборен район 01-Благоевградски от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

В РИК-Благоевград е постъпило предложение /Приложение № 59-НС от изборните книжа/ от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за регистрация на кандидатска листа за народни представители в изборите на 02 април 2023 г. в изборен район 01-Благоевградски, подписано от ДАНАИЛ ВАЛЕНТИНОВ НИКОЛОВ – упълномощен представител.

Предложението е заведено с вх. № 69 от 25.02.2023 г. във входящия регистър на РИК, както и с вх. № 8/25.02.2023 г.в 16:45ч. в регистъра на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 02 април 2023г. /Приложение № 63-НС/.

Към предложението са приложени:

– заявление-декларация /Приложение № 61-НС/ подписано от кандидата – 14 /един/ броя;

– Пълномощно – 4 бр.

С оглед на горното и след като констатира, че ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. с Решение № 1649-НС/13.02.2023 г. на ЦИК и след като установи, че са налице изискванията на чл. 255, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 6 от Изборния кодекс, на основание чл. 72, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 255, ал. 2 от Изборния кодекс и Решение 1651-НС/14.02.2023 г. на ЦИК, при спазване на законоустановения кворум, Районна избирателна комисия – Благоевград.

РЕШИ:

Регистрира кандидатската листа на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за народни представители в изборите на 02 април 2023 г. в изборен район 01-Благоевградски.
Обявява кандидатите за народни представители в изборите на 02 април 2023 г. в изборен район 01-Благоевградски, предложени от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, както следва:

Станислав Тодоров Трифонов
Петя Божидарова Димитрова


Станислав Иванов Богдански

Станислав Иванов Богдански е кандидат за народен представител от листата на ПП „Има такъв народ“ за МИР 01 – област Благоевград. Той е на 33 години, роден е в областния център на Пиринско. Семеен, с две деца. Завършил висше образование в Югозападен университет “Неофит Рилски” – специалност “Публична администрация”. Сега е студент в програма за образователно-квалификационна степен „магистър“ – специалност “Национална сигурност”.

С 13-годишен професионален опит в застрахователната сфера. От 2015 г. до този момент заема длъжността Регионален застрахователен представител за област Благоевград в ЗАД “ОЗК – Застраховане” АД.

Миглена Георгиева Думанова
Атанаска Георгиева Митрева
Иван Руменов Клисурски
Крум Симеонов Мавродиев
Георги Илков Бучков
Стоян Андонов Чаушев
Анна Димитрова Попова
Мария Михайлова Атанасова
Иван Николов Гушков
Кирил Павлов Калаксъзов
Данаил Валентинов Николов

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *