За седмица: БАБХ извърши над 2 хил. проверки и състави 22 акта

За седмица: БАБХ извърши над 2 хил. проверки и състави 22 акта

Българската агенция по безопасност на храните е извършила 2 200 проверки в обекти за производство и търговия с храни през миналата седмица.

От там информират, че по планов контрол в обекти за търговия на дребно и заведения за обществено хранене са осъществени 1 633 инспекции, по сигнали и жалби – 74 броя.

Осъществени са още 211 тематични проверки, 203 броя по регистрации по Закона за храните и 79 – в кухненски блокове на детски ясли, детски градини и детски млечни кухни.

За констатирани нарушения в хода на проверките са издадени 22 акта и 122 предписания.

Възбранени и насочени за унищожаване са 308 кг храни без етикети, без документи за произход, унищожени са 235 кг храни.

Сред констатираните несъответствия при извършените проверки са:

предлагане на храни с изтекъл срок на годност,
без идентификационна маркировка,
без документи за произход,
неправилно етикетиране;
несъответствия на сграден фонд,
материално-техническа база,
технологично оборудване и незадоволително хигиенно състояние;
липса на представени обективни доказателства за обезвреждане на СЖП и други.

Проверките продължават.

Гражданите могат да подават сигнали към БАБХ на Горещия телефон 0700 122 99 или чрез онлайн платформата на официалната интернет страница на агенцията.

Споделете тази новина
Югозапад