Започна изграждането на Пречиствателна станция за отпадни води – Сандански!

Започна изграждането на Пречиствателна станция за отпадни води – Сандански!

Най-големият одобрен инвестиционен проект за община Сандански

Днес започнаха строителните дейности за изграждането на Пречиствателна станция за отпадни води – Сандански в местността „Боруна“!

Символичната „първа копка“ бе направена на терен от кмета на община Сандански – Атанас Стоянов, архиерейският наместник отец Георги Танчев и представител на фирмата – изпълнител.

Реализацията на мащабния екологичен проект ще реши един дългогодишен проблем за пречистване на всички отпадъчни и канализационни води на град Сандански и село Поленица.

Завършената Пречиствателна станция за отпадни води – Сандански ще разполага със следните съоръжения: трафопост, входен портал и ограда, пречиствателен блок, обслужваща сграда, площадка и сграда към механичното стъпало, помпена станция, изсушително поле, дизел генератор, паркинг за леки автомобили, площадкова инфраструктура и комуникационни площи.

Крайният срок за изпълнение е 1000 календарни дни, като общата стойност на проекта е в размер на 14 414 201,51 лв. с ДДС, което го прави най-големият одобрен инвестиционен проект за община Сандански. Изпълнител на строително – монтажните дейности е „Обединение ПСОВ 21“.

Чрез реализацията на значимия проект и изграждането на станцията, община Сандански ще покрие критериите за екологичните норми на отпадъчните води, което несъмнено ще допринесе за по-чиста и благоустроена жизнена среда в региона.

От друга страна, проектът ще създаде по-големи възможности за бъдещи инвестиции, свързани с техническата инфраструктура – реконструкция и подмяна на силно амортизираната водопроводна и канализационна мрежа в града ни.

Започна изграждането на Пречиствателна станция за отпадни води – Сандански! 2

Започна изграждането на Пречиствателна станция за отпадни води – Сандански!

 

Споделете тази новина
Атанас Стоянов Община Сандански Сандански Югозапад