Гл. ас. д-р Мария Анастасова изнесе публична лекция на тема „Научните публикации в съвременната академична динамика: възможности и проблеми пред младите учени“

В Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе публична лекция на гл. ас. д-р Мария Анастасова, преподавател във Филологическия факултет. Темата, която тя представи пред докторанти, млади учени, студенти и преподаватели, бе „Научните публикации в съвременната академична динамика: възможности и проблеми пред младите учени“.

Събитието е част от проекта „Промяна, Криза, Език“ към Фонд „Научни изследвания“.

Лекцията е част от по-широкия кръг от проблеми на проекта, имащи за цел да обърнат внимание върху културата на търсене на информация, умението за разпознаване на научните публикации от псевдонаучните и създаването на критично мислене у младите хора, които искат да се занимават с наука.
Актуалната тема, която д-р Анастасова представи, предизвика оживена дискусия сред присъстващите. Дебатирани бяха въпроси, свързани с т. нар. „хищнически списания“ и други проблеми, с които се сблъскват учените, занимаващи се с публикационна дейност“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *