Институциите в Банско в пълна готовност за пожароопасния сезон

Институциите в Банско в пълна готовност за пожароопасния сезон

Общинското ръководство на Банско инициира среща с представители на местната власт и държавни институции във връзка с настъпващия пожароопасен сезон. На срещата присъстваха зам.-кметът Стойчо Баненски, директорът на дирекция на НП ”Пирин” Росен Баненски, инж.Янко Илчев – директор на ТП ”ДГС Добринище”, инж. Милена Петрова – зам.-директор на ТП „ДГС Места“, инж. Димитър Клечеров – началник РСПБЗН – Банско, Илия Белев от Доброволно формирование „Банскалии” и началникът на ОРС Николай Кушлев.

Всички участници в заседанието, ръководено от секретаря на Община Банско Иван Докторов, бяха единодушни, че взаимодействието между институциите е на добро ниво и трябва продължи да се поддържа чрез общи обучения и практически занятия за съвместни акции при пожари, наводнения и други природни стихии. Към действията за гасене на горски и полски пожари ще бъдат включвани и доброволците от формирование „Банскалии”, които бяха оборудвани от СЮЗО с противопожарно оборудване.

На срещата бе потвърдено, че ангажираните институции са в пълна готовност за действие при възникване на пожар, но призовават гражданите за повече отговорност и бдителност. Те апелират да се спазват указанията и заповедите, издадени във връзка с пожароопасния сезон.

При пожар да се сигнализира по най-бързия начин на тел.112.

Споделете тази новина
Банско Югозапад