От 3 април започва приемът на документи за записване на деца в детските градини на община Сандански!

От 3 април започва приемът на документи за записване на деца в детските градини на община Сандански!

От 3 април /понеделник/ 2023 г. започва приемът на документи за записване на деца в детските градини на територията на община Сандански. Подаването на заявления ще продължи до края на месец април, като необходимите документи се подават в детското заведение, за което се кандидатства.

График:

Подаване на заявления за прием на деца в детските градини – от 1 до 30 април 2023 г. Заявлението може да изтеглите от сайтовете на детските градини или на място в детското заведение;
Изготвяне и утвърждаване на списъци с класираните деца при реализирания прием в детската градина на първи етап на класиране – до 20 май;
Записване на детето в детската градина чрез подаване на Декларация по образец – до 30 май ;
Обявяване на незаетите места след първи етап на класиране – до 3 юни;
Попълване на незаетите места след първи етап на класиране – до 5 юни;
Обявяване на списъците с новоприетите деца в детската градина на видно място, както и на сайта на Община Сандански – до 11 юни.

Кандидатите подават заявления за кандидатстване до директора на детската градина, което важи при кандидатстване за всички детски градини на територията на Община Сандански.

Споделете тази новина
Община Сандански Сандански Югозапад