Отворени са ценовите оферти за изработване на проекти за ремонта на 16,5 км от пътя между Дупница и Бобов дол

Отворени са ценовите оферти за изработване на проекти за ремонта на 16,5 км от пътя между Дупница и Бобов дол

Отворени са ценовите предложения в обществената поръчка за изработване на технически проекти за основен ремонт на близо 16,5 км от път III-623 от кръстовището с пътя Дупница – Кюстендил до Бобов дол. Отсечката е важна артерия за Бобов дол и останалите населени места в района. Последният ремонт на трасето е през 2003 г. Поръчката е в две обособени позиции.

В първата позиция е изработването на технически проект за основния ремонт на 14,5 км от път III-623 от кръстовището с път II-62 Кюстендил – Дупница до края на Бобов дол /от км 0 до км 14+500/. Участъкът преминава през Големо село, Мало село, Мламолово и Бобов дол. Настилката е с множество пукнатини, слягания и нарушения на целостта на конструкцията. Отворени са 12 ценови оферти.

Те са на:

„ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД – 161 940 лв. без ДДС;
„АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД – 197 100 лв. без ДДС;
„ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД – 238 920 лв. без ДДС;
„ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД – 174 000 лв. без ДДС;
Обединение „Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей” ДЗЗД, с участници: „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД, „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, „Ей Джей Консулт“ ЕООД – 170 430 лв. без ДДС;
„ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – 155 000 лв. без ДДС;
„ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД – 184 440 лв. без ДДС;
ДЗЗД „АМ Хемус – 2016“, в което са: „РУТЕКС“ ООД и „КОНТРОЛС“ ООД – 158 052 лв. без ДДС;
„ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД- 149 598 лв. без ДДС;
„ВИА-ПЛАН“ ЕООД – 146 640 лв. без ДДС;
„ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД – 165 240 лв. без ДДС;
„ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД – 176 400 лв. без ДДС.

Втората позиция е за проектиране на основния ремонт на отсечката от път III-623 между Бобов дол и Жедна /от км 15+500 до км 17+490/. Това е близо 2-километровият участък, който започва от новоизграденото трасе през 2018 г. в град Бобов дол и завършва при границата между областите Кюстендил и Перник. Отворени са 7 ценови оферти. Те са на:

„АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД – 28 656 лв. без ДДС;
„ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД – 30 000 лв. без ДДС;
„ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД – 36 000 лв. без ДДС;
Обединение „Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей” ДЗЗД, с участници: „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД, „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, „Ей Джей Консулт“ ЕООД – 26 424 лв. без ДДС;
„ЛОГИСТИКА 21“ ЕООД – 29 856 лв. без ДДС;
„ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД – 38 898 лв. без ДДС;
„ВИА-ПЛАН“ ЕООД – 25 800 лв. без ДДС.

Срокът за проектантските работи и по двете обособени позиции е 60 дни, разделен в три междинни етапа.

Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовите проекти след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността, срокът им за реализиране и ще се пристъпи към избора на изпълнители на ремонта и на строителния надзор.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *