Важно за паленето на „сирници“ по повод празника Сирни Заговезни в община Гоце Делчев

Важно за паленето на „сирници“ по повод празника Сирни Заговезни в община Гоце Делчев

Във връзка с наближаващия на 26 февруари 2023 год. празник Сирни заговезни, свързан с направата и паленето на „сирници“, на основание чл. 4, т. 3 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Гоце Делчев и Наредба № 9 за осигуряване на противопожарния ред на територията на община Гоце Делчев, кметът на общината издаде нарочна заповед.

В нея се забранява направата на „сирници“ върху тревни площи в общината, както и в близост до жилищни сгради и други постройки, създаващи опасност от пожар. Забранява се използването на автомобилни гуми и други гуми за горене, с което силно се уврежда качеството на въздуха.

Ако е необходимо да бъде осигурен пясък, върху който да се направи „сирница“, може да бъде направена заявка при дежурния в общинска администрация или на тел. 088 800 60 80.

Контролът и изпълнението на заповедта е възложено на Началника на Районно управление „Пожарна безопасност и защита на населението“ и служителите от „Екология и административен контрол“ към общинска администрация.

Общинско предприятие „СБУ“ и Общинско предприятие „Чистота“ трябва да почистят града на 27 февруари 2023 год.
Нарушителите на заповедта ще се санкционират съгласно нормативната база.

Споделете тази новина
Гоце Делчев Югозапад