БНБ: Основният лихвен процент нараства до 1,42% през януари

БНБ: Основният лихвен процент нараства до 1,42% през януари

Намаляват лихвите по депозитите на домакинствата

Основният лихвен процент (ОЛП) през януари 2023 г. е 1,42 на сто, като в сравнение с декември 2022 г. се увеличава с 0,12 процентни пункта (пр. п.). През януари 2023 г. индексът ЛЕОНИА Плюс се повишава с 0,40 (пр. п.) до 1,82 на сто. Лихвеният процент по свръхрезервите е 0,00 процента, като спрямо декември 2022 г. остава без промяна.

Кредити

През януари средният лихвен процент по кредитите на бизнеса в размер до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава с 0,11 пр. п. до 3,35 на сто, а по тези над 1 млн. евро – с 0,55 пр. п. до 3,61 на сто. Средният лихвен процент по кредитите на бизнеса до 1 млн. евро, но вече договорени в евро, се повишава с 0,17 пр. п. до 4,15 на сто, а по кредитите над 1 млн. евро – с 0,22 пр. п. до 4,13 на сто. През януари средният лихвен процент по овърдрафта в левове нараства с 0,07 пр. п. до 2,74 на сто, а по овърдрафта в евро – с 0,33 пр. п. до 3,71 на сто.

През януари 2023 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление на домакинствата в левове се понижава с 0,71 пр. п. до 8,93 на сто, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0,71 пр. п. до 9,45 на сто. При жилищните кредити в левове, средният лихвен процент се увеличава с 0,01 пр. п. до 2,61 на сто, а ГПР по тези кредити спада с 0,04 пр. п. до 2,82 на сто.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове на работодатели и самонаети лица запазва нивото си от 3,17 на сто. През януари средният лихвен процент по кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове се увеличава с 0,11 пр. п. до 20,52 на сто.

Обемът на новия бизнес по кредитите за потребление на домакинствата в левове нараства през януари с 16,7 на сто (84,7 млн. лв.) до 591,2 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 26,8 на сто (23,2 млн. лв.) до 110 млн. лв. При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес се понижава с 23,2 на сто (144,9 млн. лв.) до 480,7 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране се повишава с 4,1 на сто (6,7 млн. лв.) до 169,4 млн. лв. Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове спада със 17 на сто (3,6 млн. лв.) до 17,6 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 6,2 на сто (300 000 лева) до 4,5 млн. лв. Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове на работодатели и самонаети лица намалява със 17 на сто (3,2 млн. лв.) до 15,7 млн. лв.

Депозити

През януари в сравнение с декември 2022 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет на бизнеса (ДДМ) в левове се увеличава с 0,04 пр. п. до 0,47 на сто, а по тези в евро – отново с 0,47 пр. п. до 0,95 на сто. Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове се повишава незначително до 0,01 на сто, а по тези в евро нараства с 0,01 пр. п. до 0,02 на сто.

Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове се увеличава през януари с 37,4 на сто (63,6 млн. лв.) до 234 млн. лв., а по тези в евро намалява с 6,7 на сто (21,9 млн. лв.) до 303,9 млн. лв.

През януари средният лихвен процент по депозитите на домакинствата с договорен матуритет в левове спада с 0,05 пр. п. до 0,29 на сто, а по тези в евро – с 0,39 пр. п. до 0,88 на сто. Средните лихвени проценти по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове и в евро, запазват нивата си съответно от

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *