Ексдепутатът Д. Гамишев осъден за укриване и неплащане на данъчни задължения в особено големи размери

Състав на Окръжния съд в Благоевград наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от три години, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК е отложено за срок от четири години, на Димитър Гамишев.

С присъда №8 от 2023 година е конфискувано част от имуществото на подсъдимия, освен това той е осъден да заплати на Държавата, чрез Министерство на финансите сумата от 202 138,18 /двеста и две хиляди сто тридесет и осем лева и осемнадесет стотинки/ лева, представляваща имуществени вреди от деянието, ведно със законната лихва, считано от 31.03.2016 год., до окончателното изплащане на сумата.

С постановената присъда Д. Н. Гамишев е признат за виновен в това, че в периода от 11.05.2012 г. до 31.03.2016 г. в гр.Благоевград, пред ТД на НАП гр.София, офис Благоевград , при условията на продължавано престъпление , в качеството си на управител и представител на „Гамишев – НКБ “ ЕООД гр.Гоце Делчев, потвърдил неистина в ГДД по чл.92 от ЗКПО за финансови 2012 г., 2013 г., 2014 г. и 2015 г. и в СД по чл.125 от ЗДДС, в които е отразил фактури по несъществуващи сделки с контрагенти- „Енконструкт“ ЕООД, „Ем Конструкт“ ЕООД, „Промоутър БГ“ ЕООД , “Ай зет трейд“ ЕООД, “Гарантстрой“ЕООД , “Никсим“ЕООД , „Йоан“ ЕООД,“ДНК-ДН“ ЕООД, “Стоун Хаузес“ ЕООД, “Теле Адванс“ ЕООД, и е използвал неистински документи при водене на счетоводството – данъчни фактури от горе посочените дружества и използвал документи с невярно съдържание, при предоставяне на информация пред органа по приходите – дневник за покупки м.04.2012 г., м.10.2013 г. м.02.2014 г. , м.05.2014 г. , м.04.2015 г. , м.05.2015 г. и м.07.2015 г., приспаднал неследващ се данъчен кредит, като по този начин е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 202 138,18 лева, от които ДДС за внасяне в размер на 134 758.78 лева и годишен корпоративен данък по ЗКПО в размер на 67 379.40 лева.

Постановената от Окръжен съд-Благоевград може да се обжалва или протестира в 15-дневен срок пред Апелативен съд София.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *