Емил Радев: Правим по-бързи и по-евтини трансграничните производства по граждански и наказателни дела в ЕС

Емил Радев: Правим по-бързи и по-евтини трансграничните производства по граждански и наказателни дела в ЕС

Комисиите по правни въпроси и по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейския парламент приеха с единодушие два доклада на българския евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев. Целта на докладите е да се цифровизират съдебните производства и съдебното сътрудничество по трансгранични граждански, търговски и наказателни дела.

„Повишавайки използването на електронни средства за комуникация при трансгранични дела между физически и юридически лица, съдилища и компетентни органи, на практика допринасяме за по-бързи, по-евтини и по-достъпни съдебни производства между държавите членки“, коментира Емил Радев, който е докладчик по законодателните предложения от страна на комисията по правни въпроси.

Бъдещият регламент относно цифровизацията на съдебното сътрудничество и на достъпа до правосъдие по трансгранични граждански, търговски и наказателни правни въпроси е част от усилията за модернизация на съдебното сътрудничество. Той е и естествено продължение на предприетите от Европейската комисия законодателни инициативи, които имат за цел цифровите комуникационни канали да се използват по подразбиране при трансграничните съдебни дела. С новата правна уредба трябва да се осигурят инструменти за намаляване на административната тежест, да се улесни комуникацията, включително чрез електронно подаване на искове, молби и други документи, както и чрез провеждането на изслушвания от разстояние. В приетия от двете законодателни комисии на ЕП текст се предвижда още създаването на точка за електронен достъп на европейския портал за електронно правосъдие. Като част от децентрализираната информационна система тази точка за достъп ще се използва от физическите и юридическите лица за електронна комуникация със съдилищата и компетентните органи по граждански и търговски правни въпроси с трансгранично значение.

Според евродепутатите технологичните нововъведения трябва да бъдат приспособени и за хората с уврежданията, а държавите членки трябва да подпомогнат обучението на представителите на юридическите професии, за да се гарантира правилното използване на системата.

„Новите разпоредби, освен това, ще улеснят участието на страните в трансгранични граждански и наказателни производства в устни изслушвания чрез видеоконферентна връзка”, обясни Емил Радев, изтъквайки значението на законодателните текстове за развитие на електронното правосъдие в ЕС.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *