С решение на Общински съвет бяха увеличени субсидиите на ОФК „Пирин“ и спортните клубове в Община Благоевград

Общински съвет Благоевград гласува 750 хил. лв. субсидия за ОФК „Пирин“ и 200 хил. лв. за спортните клубове в Община Благоевград по време на днешното извънредно заседание на местния парламент. В дневния ред бяха включени 12 точки, от които 5 извънредни.

Заседанието започна с гласуване на върнато решение от Областния управител за улица „Митрополит Борис“. Според председателя на местния парламент Радослав Тасков няма правна обосновка за връщане на решението, поради което предложи на общинските съветници да прегласуват своето решение, взето на редовното заседание на Общински съвет, проведено на 23 февруари. Предложението бе прието от местните парламентаристи.

С 31 гласа „ЗА“ по време на днешното извънредно заседание местния парламент прие решение на Инициативен комитет с председател акад. Олег Мушкаров за удостояване със званието „Почетен гражданин“ на проф. Васил Жечев, ректор на Колеж по туризъм Благоевград.
Акад. Мушкаров изтъкна, че проф. Жечев има много заслуги за развитието на общината, поради което изтъкнати общественици, университетски преподаватели и спортисти са се включили в инициативния комитет.
Също така местните парламентаристи се произнесоха положително и по предложението за разрешаване и одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ VIII-8335 и УПИ I в кв. 1 по плана на кв. Струмско.

На днешното извънредно заседание бе одобрено и предложението, с което се възлага на кмета на община Благоевград да подписва и съгласува всички необходими документ, в качеството му на съвъзложител на обекти: Възстановяване на технико- експлоатационното състояние на моста над река Струма при км. 1+945 на път III-1006 „Благоевград- Покровник- Падеш-Габрово-граница Македония“, „Аварийно изместване на техническа инфраструктура“ и изготвяне на комплексен проект по инвестиционна инициатива за „Изместване на техническа инфраструктура“.

На проведеното днес извънредно заседание на Общински съвет Благоевград бяха гласувани и постановени 11 решения.

След изчерпване на дневния ред, председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков, закри извънредното заседание.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *